Wat is de rol van manager in een zelfstandig team?

Niet iedere medewerker komt op het ideale niveau van zelfsturing & eigen verantwoordelijkheid, net zo min komt iedere manager toe aan het volledig loslaten van de dagelijkse werkzaamheden. De kunst is -hoe kan het ook anders- het vinden van een balans. Hoe? Door in gesprek te blijven en elkaar feedback te geven over de samenwerking en de behaalde resultaten. Dit verhoogt het vertrouwen in de samenwerking en elkaars competenties.

Veel managers zijn van mening dat de medewerkers in hun organisatie eigen verantwoordelijkheid krijgen. Maar hoe komt het dan dat diezelfde medewerkers dat anders ervaren? Het antwoord is simpel: de bijpassende bevoegdheden ontbreken. Wil je dat je medewerkers verantwoordelijkheid nemen, moet je die als manager koppelen aan bevoegdheden, zoals zelfstandig beslissingen mogen nemen, beschikken over en beheren van een budget en prioriteiten mogen stellen.

Dat alles kan alleen als er goede kaders zijn. En die krijg je alleen met duidelijke afspraken over gewenste resultaten, inzet van geld, tijd, mensen en middelen. Zo bouw je aan een zelfstandig(er) team, waarin iedere medewerker leider is. En ja, ook dan is er nog een manager nodig. Maar wél een manager in een andere rol; een manager die zijn teamleden steunt en optimaal laat functioneren. Zo levert die managers’ nieuwe stijl een duidelijke bijdrage aan de team- en organisatiedoelstellingen.

  • Tip: Organiseer ‘benen op tafel-sessies’: Brainstorm momenten waarin ieder zijn ideeën kan inbrengen hoe er met elkaar beter, sneller, prettiger en effectiever gewerkt kan worden om de doelen te behalen.

Deel dit artikel

#wechallengehr