Wellbeing – Deze 5 factoren bepalen je werkgeluk

Iedereen wil graag gelukkig zijn, ook op het werk. Daar brengen we ten slotte ook een groot deel van onze tijd door. Maar wat bepaalt jouw werkgeluk nu precies? Op basis van de Self-Determination Theory zijn er vijf pijlers gebaseerd die een grote invloed hebben op het werkgeluk.

Autonomie

Autonomie geven aan je medewerkers betekent dat ze handelen naar eigen keuze. Van nature uit zijn we nieuwsgierig en geven we zelf richting aan. Werknemers een grote autonomie geven, gaat idealiter gepaard met het maken van goede afspraken. Het maakt niet uit hoe ze hun werk doen, wanneer of waar, zolang er maar een goed resultaat is. Studie toont aan dat autonomie ervoor zorgt dat mensen hun werk daadwerkelijk beter doen, een hoge productiviteit vertonen en minder kans hebben op een burn-out. Dat alles kan zorgen voor een hoger geluksniveau.

Intrinsieke motivatie van mensen neemt toe wanneer hun autonomie op vier vlakken wordt vergroot : hun taak (laat mensen zelf kiezen wat ze willen doen), hun tijd (niet belonen op het aantal uren, maar op het resultaat), hun techniek (hoe ze hun werk doen) en hun team.

Flow

De Flow-ervaring heeft een grote invloed op het werkgeluk. Mensen geven aan dat ze zich in flow sterk en efficiënt voelen, op de top van hun kunnen, alert, de situatie meester en zich totaal onbewust van zichzelf. Wat ze doen, doen ze zuiver om het doen.

Het gevoel van flow hangt af van de relatie tussen vaardigheden en uitdaging. Werknemers die regelmatig in een staat van flow verkeren, zijn gemotiveerder, presteren beter en maken gemakkelijker contact met anderen. Flow is dus iets dat wij doen gebeuren. Het zetten van zelfgekozen doelen om vaardigheden te ontwikkelen is belangrijk om in een flow te komen, maar wanneer doelen door anderen worden opgelegd, kunnen schadelijke effecten optreden.

Zingeving

Ook zingeving is een belangrijke factor bij het ervaren van werkgeluk. Werk dat als betekenisvol ervaren wordt, draagt bij aan positieve gevoelens zoals zelfvertrouwen, optimisme en hoop, ambitie en prestatie en een algemeen gevoel van welzijn. Tevens zijn werknemers die hun werk als betekenisvol ervaren gelukkiger, minder vaak afwezig, meer gedreven, hebben minder kans op een burn-out en dus gelukkiger.

Sociale relaties

De belangrijkste pijler voor ons werkgeluk is bij uitstek ‘relaties’. Dit werkt echter langs twee kanten: Mensen worden gelukkig van sociale relaties en gelukkige mensen hebben meer sociale relaties. Om gelukkig te zijn is het belangrijk om te blijven werken aan je sociale vaardigheden, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Sterke teamdynamiek en een gevoel van ‘Wij gaan er samen voor!’ kan ontstaan wanneer er een aantal voorwaarden op orde zijn, zoals het doel van het team, helderheid over rollen en verwachtingen en wanneer het team een respectvolle manier van samenwerken op heeft gebouwd.

Uitdaging

De mogelijkheid hebben om het beste van jezelf te laten zien en steeds beter te worden, uitgedaagd worden en de vrijheid krijgen om te experimenteren is ook een bepalende factor voor het werkgeluk. Door jezelf uit te dagen en successen te vieren, zorg jij ervoor dat je zelfvertrouwen stijgt en meer gemotiveerd bent om verder te werken. Bij het ervaren van uitdaging hoort ook het gevoel van falen, daarom is er steun nodig van jouw omgeving om deze opdracht aan te kunnen (zie sociale relaties). Vertrouwen van een leider en steun uit jouw team is daarom van net zo groot belang.

Naast de opgenoemde vijf factoren is het belangrijk om te weten dat werkgelukkig(er) worden begint met ontdekken wat bijdraagt aan jouw werkgeluk en wat je werkgeluk in de weg staat. Wat jij nodig hebt om het beste uit jezelf te halen, waar je goed in bent, wat belangrijk voor jou is, wat jij een team of organisatie te bieden hebt, en wat jij nodig hebt van een ander. Als je dát weet, kun je de verantwoordelijkheid pakken voor je eigen werkgeluk: een werkomgeving vinden die bij je past, met rollen waarin jij de meeste toegevoegde waarde kunt leveren.

 

Bron: De Gelukscentrale, Insights Discovery, Het Adviesbureau

Deel dit artikel

#wechallengehr