Wat is kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een bedrijfssubsidie van de Vlaamse Overheid waardoor u, als ondernemer, financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren.

Lees meer

Wat is kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een bedrijfssubsidie van de Vlaamse Overheid waardoor u, als ondernemer, financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. HCMvision is sinds 12 november 2019 erkend als dienstverlener voor de kmo-portefeuille met registratienummer DV.A215025 voor opleiding. Hierdoor kan u een beroep doen op HCMvision als dienstverlener voor opleidingen in Human Resources in de meest brede zin van het woord.

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen die in Vlaanderen zijn gevestigd. Kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen sparen jaarlijks 7.500 euro uit met de kmo-portefeuille.

Waar moet uw onderneming aan voldoen?

Als ondernemer kan u beroep doen op de kmo-portefeuille indien uw onderneming voldoet aan volgende kenmerken:

U beoefent een vrij beroep, of uw onderneming is een kmo, volgens de Europese kmo-definitie, namelijk:

Kleine ondernemingen voldoen aan de criteria

 • Minder dan 50 werknemers tewerkstellen
 • Een jaaromzet hebben van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 10 miljoen euro
 • Beantwoorden aan het zelfstandigheidscriterium.

Middelgrote ondernemingen voldoen aan de criteria

 • Minder dan 250 werknemers tewerkstellen
 • Een jaaromzet hebben van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 43 miljoen euro
 • En geen kleine onderneming zijn.

Algemene
criteria

 • Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 • Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de werkenden in uw bedrijf aan de slag.
 • U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
 • Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit volgens de Nace-code.

Welke subsidies ontvangt u?

Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming:

 • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30 % steun genieten. U ontvangt maximaal 7.500 euro steun per jaar.
 • Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20 % steun genieten. U krijgt maximaal 7.500 euro per jaar.
Steunpercentage Steunplafond
Kleine onderneming 30% 7.500 euro
Middelgrote onderneming 20% 7.500 euro

U kan steun aanvragen tot het budget voor de KMO-portefeuille – het maximum voor uw onderneming, 7.500 euro – is bereikt. Dat budget kan in eenzelfde jaar over verschillende dossiers worden gespreid.

Via welke procedure kan u de subsidie aanvragen?

Uw eerste keer KMO-portefeuille?

 • Kom de mogelijkheden voor uw bedrijf vrijblijvend bespreken bij HCMvision.
 • Onderteken onze overeenkomst en offerte voor kmo-portefeuille.
 • Surf naar de site www.kmoportefeuille.be, waar u uw bedrijf kan aanmelden bij het portaal van kmo-portefeuille.
 • Klik op ‘Aanvragen’. Gebruik uw identiteitskaart en kaartlezer om in te loggen. Hiervoor heeft u de code van 4 cijfers van uw identiteitskaart nodig.
 • Hou de gegevens omtrent omzet vorig boekjaar, aantal personeelsleden en rekeningnummer bij de hand. Deze gegevens zijn noodzakelijk om aan te tonen dat uw bedrijf voldoet aan de definitie van een kmo.
 • Na 10 dagen ontvangt u een brief per post met een unieke URL die toegang geeft tot het platform. Let op: deze URL blijft maar 1 maand geldig.
 • Neem deze URL over en u zal terechtkomen op de website van www.kmoportefeuille.be en de bevestiging van aanmelding zal getoond worden.
 • Deze procedure dient u slechts 1 maal uit te voeren.

Uw bedrijf is reeds aangemeld?

 • U kan de subsidie aanvragen via de site www.kmoportefeuille.be.
 • Klik op ‘Aanvragen. Gebruik uw identiteitskaart en kaartlezer om in te loggen. Hiervoor heeft u de code van 4 cijfers van uw identiteitskaart nodig.
 • Klik op aanvraag ‘nieuwe procedure’ en doorloop de stappen. De informatie op onze overeenkomst helpt u bij het invullen van de vragen.
 • Er mag maximum 14 dagen zijn tussen start van het advies en de aanvraag van de subsidie.
 • Na de indiening van de aanvraag, heeft u 14 dagen tijd om uw aandeel van de kost van het advies/opleiding (60%) te betalen.
 • Na ontvangst van uw factuur, logt u terug in. In het overzicht van uw lopende projecten, geeft u het project van HCMvision vrij (klik vrijgeven).
 • U moet nu enkel nog het BTW-bedrag overschrijven naar de rekening van HCMvision (IBAN BE89 7350 2242 6485).
 • Bij vragen kan u contact opnemen met onze contactpersoon: Niels Prys

#wechallengehr