Millenials op de werkvloer. Wat verwachten zij?

Millenials, ook wel bekend als ‘generatie Y’, zullen de komende jaren van groot belang zijn binnen de arbeidsmarkt.

Opvallend is wel dat leidinggevenden vaak niet weten hoe ze met deze work force moeten omgaan. Uit onderzoek, opgesteld door acc, de vakvereniging van de Belgische communicatiesector, en Trendwolves, kunnen we alvast twee opmerkelijke bevindingen opmerken. Enerzijds blijkt dat millenials een horizontale HR-structuur prefereren. Anderzijds willen ze ook doorgroeien in een bedrijf en dit zal ook vaak lukken want 77% van de millennials bezit de ambitie om op te klimmen naar hogere posities. Houdt dit dan in dat millenials jobhoppers worden? Dat is geen noodzakelijk gevolg volgens experts, maar dan is er wel coaching nodig om de talenten niet te laten gaan.

Typerend aan de millenials is hun creatieve interesse. Zo lijken vooral reclamebureaus en pr-bureaus voor hun de ideale werkplek. Tegelijkertijd blijkt ook uit het onderzoek van acc en Trendwolves dat deze generatie snel op zoek zal gaan naar een andere job indien ze botsen op beperkte groeimogelijkheden. Wanneer we hen echter bevragen over hun jobtevredenheid, blijkt hieruit dat ze toch tevreden zijn over hun huidige functie. Meer bepaald geven ze zichzelf een score van 7,14 op 10 voor algemene jobtevredenheid. Zoals hierboven aangehaald, zijn millenials ambitieus en zelfzeker. 77% vindt zichzelf talentvol genoeg om te kunnen opklimmen. Hiervan wil 60% het liefst doorgroeien bij zijn/haar huidige werkgever.

Personeelsverloop

Karen Wouters, professor leadership en verantwoordelijke voor het ‘Start to lead’ programma, ervaart dat bedrijven het moeilijk hebben met het behouden van hun personeel. Het vertrek van millenials kan te wijten zijn aan de beperkte visie van doorgroeimogelijkheden binnen een bedrijf. Dit kan namelijk een impact hebben op de algemene jobtevredenheid. Het is dus belangrijk om werknemers groeiopportuniteiten te bieden zodat ze steeds gemotiveerd zijn om te werken.

Perspectief

Eén van de belangrijkste redenen dat mensen van job willen veranderen, is het gebrek aan perspectief binnen een job. Er wordt belang geacht aan de symbolische hiërarchische ladder, zodat men een zicht heeft op de doorgroeimogelijkheden binnen een bedrijf. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat twee op de drie van de bevraagde millenials het gevoel heeft dat zijn/haar talenten niet ten volle kunnen worden ingezet op het werk.

Hoewel millenials algemeen tevreden zijn met hun job, ervan overtuigd zijn te kunnen doorgroeien en toch het gevoel hebben dat ze hun talenten volledig kunnen gebruiken, weten ze niet goed waar ze precies op de arbeidsmarkt willen terecht komen. Coaching zou hiervoor dus zeker een oplossing zijn.

Geven en nemen

Het willen doorgroeien in een bedrijf, betekent voor millenials niet altijd dat ze de leiding willen nemen. Ze willen vooral impact hebben op het bedrijf en hun talenten kunnen benutten. Het is dus aan de werkgever om de werknemers hierin de vrijheid te bieden en aan de werknemers om hun talenten in te zetten om deze vrijheid te kunnen nemen. Kortom: het is een weg van geven en nemen.

Hoe ga je nu het beste om met de verwachtingen van millenials?

Gebaseerd op de resultaten van het onderzoek van acc en Trendwolfs, vindt u hieronder enkele aanbevelingen om de relatie tussen werkgever en millenial te optimaliseren.

  • IMPACT – Zorg ervoor dat millenials impact kunnen hebben.
  • TALENTEN – Millenials willen hun talenten gebruik. Zorg er dus voor dat er voldoende uitdaging is binnen hun takenpakket.
  • TALENTMANAGEMENT – Millenials weten niet goed wat ze precies willen doen. Ondersteun hen met talenmanagement en bied opleidingen aan.
  • PRIVE – Millenials hechten veel belang aan het werk, maar ook aan privé. Zorg dat er een goede balans is tussen beide.
  • VRIJHEID – Vrijheid wordt als belangrijk geacht door millenials. Geef hen deze vrijheid en laat ze begeleiden door een coach.
  • FEEDBACK – Voor millenials is feedback een belangrijke troef. Plan informele feedbackmomenten in. Dit zullen ze ten zeerste appreciëren.
  • SOCIAAL – Zet als bedrijf ook in op sociale vaardigheden. De millenial wil zich namelijk graag verrijken als mens.
  • VERWACHTINGEN – De millenial kiest zelf voor je bedrijf dus zorg ervoor dat je zijn/haar verwachtingen invult.
  • TOEKOMST – Zorg voor een goede communicatie waardoor de millenial een duidelijk zicht heeft op vlak van langetermijndoelen. Laat de millenial ook inspraak hebben naargelang hun wensen voor de toekomst.

Dit is gebaseerd op het artikel “Wat wil de Belgische millennial op de werkvloer (en hoe kom je hen als werkgever tegemoet?)” dat verscheen op 24 mei 2018 op www.bloovi.be

Deel dit artikel

#wechallengehr