If you want to be a champion, you should be up for the challenge

Talent ontwikkelen heeft een ROI die moeilijk te berekenen maar in ieder geval gigantisch is tegenover de kostprijs. Talent is voor ons geen ‘resource’ maar ‘human capital’. We challenge HR, We service HC.

CHALLENGE 1:
HEB IK HET JUISTE TALENT?

Stel een winning team samen. Zorg ervoor dat je de juiste mensen op de juiste plaats hebt. Dat alle competenties en skills binnen je bedrijf aanwezig zijn om de doelstellingen te halen. Dat is wat HCMvision doet: rekrutering en selectie op het hoogste niveau en op maat van je bedrijf. We Challenge HR.

Door professioneel te screenen, verdubbelt de betrouwbaarheid van een aanwerving van 40% naar 80%.

11% van je werknemers verlaat je bedrijf als gevolg van een slechte aanwerving en niet enkel de slecht aangeworvenen vertrekken.


CHALLENGE 2:

HOE SPEELT MIJN TEAM HET BEST SAMEN?

Laat alle spelers binnen je team optimaal samenwerken zodat ze een zo hoog mogelijk rendement voor de organisatie behalen. Dat is wat HCMvision doet: ontplooiing van individuen én teams om het beste naar boven te halen. We Challenge HR.

Goed functionerende mensen zijn 40% productiever/rendabeler dan gemiddeld en 80% productiever dan de slecht functionerende medewerkers.

65% van de problemen binnen teams verdwijnt door een betere relatie tussen de teamleden.


CHALLENGE 3:

WAT MAAKT MIJN TEAM GELUKKIG?

Creëer de juiste context. Zorg ervoor dat je een beleid en werkcultuur ontwikkelt waarbinnen mensen de ruimte krijgen om hun potentieel volledig te benutten. Dat is wat HCMvision doet: een pragmatische aanpak in Human Capital Management ontwikkelen binnen je bedrijf. We Challenge HR.

Medewerkers die geëngageerd zijn leveren 5 keer meer op dan mensen die hun best moeten doen om de werkdag door te komen.

41% van de medewerkers is niet tevreden in zijn huidige professionele context.
55% van de medewerkers is niet gemotiveerd aan het werk omdat hun eigen meerwaarde binnen de organisatie niet duidelijk is.

Deel dit artikel

#wechallengehr